khao-sat-nhu-cau-tim-kiem-viec-lam-cua-sinh-vien
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện của nhà tuyển dụng để từ đó có được định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động,  ngày 21 tháng 4 năm 2019, Nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm 2019 cho toàn thể sinh viên khóa 12 và sinh viên các khóa khác có nhu cầu. Chi tiết...
khao-sat-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2018
Khảo sát việc làm của sinh viên thời điểm 6 tháng - 12 tháng sau khi tốt nghiệp là một hoạt động nhằm đánh giá chất lượng đạo tạo của Nhà trường, nắm bắt tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm/chưa có việc làm để tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa cho cựu sinh viên của Nhà trường trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp.  Chi tiết...
cong-ty-tnhh-thien-ha-shidax-tuyen-dung-nhan-vien-tieng-anh-tieng-trung
Sinh viên quan tâm vui lòng xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
cong-ty-tnhh-dien-tu-viet-hoa-tuyen-dung-nhan-vien-phien-dich-tieng-nhat
Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa có nhu cầu tuyển dụng nhân viên phiên dịch Tiếng Nhật, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
cong-ty-tnhh-mtv-chuyen-phat-nhanh-thuan-phong-chi-nhanh-tay-nguyen-tuyen-dung-sinh-vien-khoa-tieng-trung
Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Tây Nguyên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-mo-cac-lop-hoc-rieng-gdtc-cho-sinh-vien-cua-cac-truong-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chưa đăng ký được trong những buổi chính cũng như sinh viên còn thiếu các học phần GDTC hoàn thành đúng tiến độ, Khoa GDTC tổ chức cho sinh viên các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký lớp học riêng cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Trường thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
cong-ty-co-phan-dau-tu-giao-duc-va-dao-tao-quoc-te-rong-viet-tuyen-dung-giao-vien
Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Rồng Việt có nhu cầu tuyển dụng Giáo viên cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k15-lan-2
Mặc dù Trường đã ban hành Công văn số 28/ĐHNN-CTHSSV ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên khóa K15. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019-lan-2
Ngày 21 tháng 01 năm 2019 Trường đã ban hành Thông báo số 62/TB-ĐHNN về việc rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2018-2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo qui định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2019-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-bo-sung-khac-lan-2
Ngày 03/01/2019,  Nhà trường đã ban hành Thông báo số 04/TB-ĐHNN “Về việc bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 và các đối tượng chính sách bổ sung khác”. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định, làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết chế độ chính sách của Trường (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-sinh-vien-tot-nghiep-nganh-ngon-ngu-nhat
Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019
Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các lớp trong 2 đợt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo thời gian quy định. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k14-lan-2
Để  hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2017 – 2021 (Khóa K14), Nhà trường đã đề nghị sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 1089/TB-ĐHNN ngày 16/10/2018. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-nhan-bang-tot-nghiep-he-chinh-quy-dot-2-5c3d84e68f517
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo nhận bằng tốt nghiệp hệ chính quy, năm học 2017-2018 (Đợt 2) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018-2019, từ 25 tháng 8 đến 04 tháng 11 năm 2018 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K12 đến K15.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to-5c380089cbd25
Thực hiện Công văn số 21/ĐHH-CTHSSV ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.595
Tổng số lượt truy cập: 4.787.646