Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 2011/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quản lý và sử dụng Quỹ Chăm sóc sức khỏe ban đầu từ nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh và kế hoạch năm học 2015-2016 Trường tổ chức Khóa tập huấn Chăm sóc sức khỏe ban đầu về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tâm lý, tâm thần cho toàn thể sinh viên, cụ thể như sau: Chi tiết...
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong học kỳ II năm học 2015 - 2016, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến cho sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 34/ĐHH-CTHSSV ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
Nhằm sơ kết công tác sinh viên 02 tháng 11-12/2015, đồng thời triển khai một số công tác trong thời gian tới, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: Chi tiết...
Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị về việc nộp hồ sơ tham gia chương trình trao đổi Kumamoto University 2016 Spring Program cụ thể như sau: Chi tiết...
Công ty TNHH MTV Xi măng Sông Gianh đang cần tuyển dụng phiên dịch Tiếng Anh (Nội dung cụ thể ở file đính kèm ). Sinh viên nào có nhu cầu xin mời nộp hồ sơ và tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng. Mọi thắc mắc liên hệ Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ sinh viên. ĐT: 054 3938 295, Email: hufl.asc@gmail.com, Facebook: https://www.facebook.com/hufl.asc Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 369
Tổng số lượt truy cập: 4.439.051