Phòng Đào tạo gửi danh sách thi học phần NNKC HKIII năm học 2015-2016 (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên Đại học hệ chính qui  Khóa 2011 & 2015 và các khóa về trước về việc nắm kỹ quy định về việc xét Tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ và hoàn thành các thủ tục trước khi xét tốt nghiệp đợt II năm học 2014-2015 như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức thi học kỳ III, các học phần Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3  cho sinh viên của Quý Trường, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ không chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào các lớp đại học loại hình: Bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh và Liên thông, ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế năm 2015, phòng thi, lịch thi và kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Quyết định công nhận trúng tuyển cao học khóa tuyển đợt 1 và đợt 2 năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các Anh (Chị) học viên (có tên trong danh sách đính kèm) đến làm thủ tục nhập học và nhận kế hoạch học tập, cụ thể như sau: Chi tiết...
diem-thi-hoc-phan-hki-avcb-cua-sinh-vien-cac-truong-thanh-vien-dai-hoc-hue
Sinh viên thắc mắc về điểm đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo từ ngày công bố điểm đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2014. Xem chi tiết tại đây. Chi tiết...
diem-thi-nnkc-dot-thi-ngay-862014
Download kết quả điểm tại đây Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 412
Tổng số lượt truy cập: 4.787.614