diem-thi-hoc-phan-hki-avcb-cua-sinh-vien-cac-truong-thanh-vien-dai-hoc-hue
Sinh viên thắc mắc về điểm đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo từ ngày công bố điểm đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2014. Xem chi tiết tại đây. Chi tiết...
diem-thi-nnkc-dot-thi-ngay-862014
Download kết quả điểm tại đây Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 184
Tổng số lượt truy cập: 4.438.883