Giới thiệu formate dạng thức A2-C1 theo khung năng lực Châu Âu CEFR

Phòng KT-ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại Ngữ giới thiệu formate dạng thức A2-C1 theo khung năng lực Châu Âu CEFR để CBGD trong trường tiện tham chiếu khi làm đề thi tích hợp.
Download Đề thi B1
Download Đề thi C1
Download Đề thi B2
Download Đề thi A2
Download Key, Format
Bạn đang ở: Home Văn bản, biểu mẫu Biểu mẫu Phòng KTĐBCLGD Giới thiệu formate dạng thức A2-C1 theo khung năng lực Châu Âu CEFR